'The Seas of She' is gemaakt in opdracht van een Zandvoortse zakenman.


In de zomer van 2006 werd zij, in permanente bruikleen aan de gemeente Zandvoort, in het duin tussen Boulevard Paulus Loot (zuid-boulevard) en de zee geplaatst.

'The Seas of She' verbeeldt de verbondenheid met de zee.

Haar vormen refereren aan
vruchtbaarheid, verwantschap, de scheiding tussen land en water.

Flanerend langs de vloedlijn...
schouwt zij de einder...

Ook 'The Seas of She' werd bij
Binder gegoten.